Emergency aid for anaphylaxis

EMERADE, ESITÄYTETTY KYNÄ

TÄRKEÄ TIEDOTE POTILAILLE JA LÄÄKKEEN KÄYTTÄJILLE

Aktivoinnin epäonnistumiseen liittyvien tuotelaatua koskevien valitusten tutkimisen jatkuessa, myyntiluvan haltija haluaa korostaa, että on erittäin tärkeää, että olet saanut oikeat tiedot Emeradesi käsittelystä ja käytöstä. Ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai Medeca Pharmaan, mikäli tunnet epävarmuutta saamasi tiedon suhteen.

Myyntiluvan haltija haluaa korostaa tarvetta noudattaa varastoinnin suosituksia sen varmistamiseksi, että injektoria säilytetään alle 25°C:n lämpötilassa. Emeraden altistuminen korkeille lämpötiloille lisää injektorin aktivoitumattomuuden riskiä.

Seuraavia Emeraden säilytysohjeita tulisi aina noudattaa:

Jos Emerade on altistunut korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pidempiä aikoja, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja pyydä resepti uudelle injektorille.

Myyntiluvan haltija muistuttaa myös, että on tärkeää pitää aina kaksi Emeradea mukanasi.