Information till patienter med en Emerade om ändrad hållbarhet

Adrenalin är känsligt för syre, temperatur och ljus. Det är därför svårt att producera adrenalin med lång hållbarhet. Vi har vid rutinmässiga hållbarhetsstudier med adrenalinpennan Emerade funnit att det i enstaka fall förekommer en svag missfärgning av lösningen. Därför är hållbarheten ändrad till 18 månader (vid produktion), det vill säga samma hållbarhetstid som för övriga adrenalinpennor på marknaden.

Kontrollera adrenalinet

Du kan kontrollera adrenalinet genom att lyfta etiketten vid pilen och titta i fönstret. Kassera och ersätt adrenalinpennan om lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar. Informationen finns i bipacksedeln.

Vi beklagar det inträffade. Vi har vidtagit åtgärder för att i framtiden förbättra hållbarheten.

Med vänliga hälsningar

signatur

Rafael Ferrandiz
VD

Läs mer

Mer om Emerade adrenalinpenna