Instruksjon for deg med Emerade adrenalinpenn

Adrenalinpenn til akutt behandling av anafylaksi

Anafylaksi (anafylaktisk sjokk) er en kraftig allergisk reaksjon som kan være livstruende. Anafylaksi kan du få av insektsstikk, mat eller legemiddel. Den kan også utløses av anstrengelse eller ha ukjent årsak. Umiddelbar behandling med adrenalin kan redde ditt liv. Adrenalinpenner er et reseptbelagt legemiddel.

Emerade adrenalinpenna med instruktion

Slik bruker du Emerade - klikk play

Fjern nålbeskyttelsen.

Hold i 5 sekunder. Masser så injeksjonsstedet. Ring 113.

Adrenalinpennen er enkel og sikker og bruke. Emerade har et stort hull der nålen kommer ut og ikke noe hull i bakkant. Du vet instinktivt hvilken ende du skal trykke mot låret. Nålen blir automatisk beskyttet etter bruk. Du kan injisere gjennom klær.

Når du skal bruke Emerade?

Symptomer på en akutt allergisk reaksjon kan melde seg noen minutter etter kontakt med det allergifremkallende stoffet.

Symptomer:

Kritiske symptomer: Det er vanskelig å puste, munnen og svelget hovner opp, du blir plutselig trett og svimmel, eller du føler deg stadig dårligere.

Skulle du få disse symptomene, injiser omgående adrenalin. Ring 113 og be om ambulanse og oppgi "anafylaksi", selv om symptomene virker bli bedre.

Du skal alltid oppsøke hjelp umiddelbart etter og ha brukt Emerade. Ta din brukte adrenalinpenn med deg.

Adrenalin motvirker blodtrykksfallet, stimulerer hjertet og bedrer åndingen.

Ha alltid med deg Emerade hvis du risikerer å bli utsatt for stoffer du er allergisk mot.

Nøl ikke med å bruke Emerade

Bruk din adrenalinpenn umiddelbart ved tegn eller symptom på en akutt allergisk reaktion. Følg din leges instruksjoner.

Nøl ikke med å bruke din adrenalinpenn, selv om du ikke er sikker på om du har anafylaksi. Den kan redde ditt liv.

Ny dose etter 5 til 15 minutter

Noen ganger rekker det ikke med én dose for helt å stanse en akutt allergisk reaksjon. Legen din kan derfor anbefale at injeksjonen gjentas etter 5–15 minutter med en ny Emerade. I såfall anbefales det at du har med deg mer enn én penn.

Emerade tåler kulde, men la den ikke fryse (0°C). Oppbevares ved maksimalt 25° C.

Emerade finnes i tre doser: 150, 300 og 500 mikrogram. Legen din avgjør hva som er egnet dose for deg.

Har du en treningspenn, oppbevar den på et annet sted enn Emerade.

Kontroller oppløsningen jevnlig ved å løsne på etiketten over visningsåpningen på adrenalinpennen for å forsikre deg om at væsken er klar og fargeløs. Kasser og erstatt Emerade hvis væsken er misfarget eller inneholder utfelt materiale.

Når du reiser med fly: Du kan ta med deg Emerade i håndbagasjen. For sikkerhets skyld kan du be legen din om å signere en reiseattest.

Bestill gratis brosjyrer og treningspenn

Det er viktig at du leser pakningsvedlegget.

Spørsmål? Ring oss på +46 18 25 85 30 (man-fre 9-16, lunch 12:30-13:30) eller send et e-mail.