PASIENTER SKAL ERSTATTE EMERADE MED EN ADRENALINPENN FRA ET ANNET MERKE PGA. FAREN FOR FUNKSJONSFEIL

Adrenalinpenn for akutt behandling av anafylaksi

Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon som kan være livstruende. Umiddelbar behandling med adrenalin kan redde ditt liv. Hvor og når bruker du din adrenalinpenn

Emerade med Instruktion
treningsvideo

Se treningsvideo