Slik virker adrenalin

allergisk reaktion

Anafylaksi skyldes at cellene plutselig slipper substanser ut i blodet og vevene. De frisatte substansene – først og fremst histamin – påvirker blodårene og fører til opphovning i munn og svelg. Blodtrykket synker, og det kan oppstå magesmerter. Dette kan føre til svimmelhet, bevisstløshet og sjokk.

Adrenalinet får omgående blodårene til å trekke seg sammen og muskulaturen til å slappe av. Det bedrer åndingen, stimulerer hjertet og hindrer videre opphovning i ansiktet og leppene.

Tilbake til anafylaksi