Nållengden er avgjørende

Det har vært hevdet at kompresjon og utstøting på adrenalinpenner vil kunne få injeksjonen til å nå lenger enn nålen.10

Teorien er misvisende. Hvis adrenalin injiseres i fettvev, forhindrer bindevevet (Fascia lata) adrenalinet i å nå muskelen. IM-injeksjon skjer kun når nålspissen passerer bindevevet og når muskelen.13

Forskerne trekker konklusjonen "Where the STMD (skin to muscle distance) is thicker, as in obese patients, intramuscular injection may not be achieved and either a more distal location, or use of an autoinjector with a longer needle length (Emerade) might be considered."

injection of adrenaline in fat and muscle

Til venstre er nålen for kort, og injeksjonen skjer i fettvevet. Bindevevet forhindrer at adrenalinet når muskelen. Til høyre har nålen passert bindevevet. Injeksjonen er foretatt i griselår.13 (Bilde gjengitt med tillatelse av dr. Richard Pumphrey.)

Tilbake