Emergency aid for anaphylaxis

Så verkar adrenalin

allergisk reaktion

En anafylaxi orsakas av plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna – främst histamin – påverkar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa.

Adrenalinet drar snabbt ihop blodkärlen och slappnar av muskulaturen. Det förbättrar andningen, stimulerar hjärtat och förhindrar fortsatt uppsvällning i ansiktet och av läpparna.

Mer

Orsaker till anafylaxi

Symtom

Vem drabbas

Behandla anafylaxi: injicera adrenalin snabbt i låret.

Förbered dig: läs instruktionen, berätta för vänner och bär alltid adrenalinpennan.

När du får en anafylaxi: använd adrenalinpennan, ring 112 mm.