Adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi

Anafylaxi är en svår allergisk reaktion som kan vara livshotande. Omedelbar behandling med adrenalin kan rädda ditt liv. Hur och när använder du din adrenalinpenna

Emerade med Instruktion
Instruktionsvideo

Se instruktionsvideon