Anafylaxi: svår allergisk reaktion

Anafylaxi (anafylaktisk chock) är en svår allergisk reaktion som kan vara livshotande. Symtomen kan komma snabbt efter kontakt med allergen.

Omedelbar behandling kan rädda ditt liv och adrenalin är förstahandsbehandling. Om du har en adrenalinpenna – använd den omedelbart.

Vanliga orsaker

kollage av allergen

Vanliga orsaker till anafylaxi är geting- och bistick samt födoämnen som t ex jordnötter, nötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg. Andra orsaker är latex, penicillin och andra läkemedel.

Hos vissa personer kan ansträngning ut lösa anafylaxi – av sig själv eller i kombination med andra faktorer som födoämnen eller läkemedel. Även köld kan utlösa anafylaktisk chock. I enstaka fall vet man inte orsaken.

Symtom och tecken på anafylaxi

Kritiska symtom: Det är svårt att andas, din mun och ditt svalg sväller upp, du blir plötsligt trött och yr eller du känner en stadig försämring.

Om du får dessa symtom, injicera då adrenalin omedelbart. Ring 112 och be om ambulans.

Behandling

Att undvika det man inte tål är det bästa sättet att undvika en allergisk reaktion och anafylaxi.

Adrenalin är förstahandsbehandling vid en anafylaxi. Om du har en adrenalinpenna – använd den omedelbart. Så verkar adrenalin

Ta därefter antihistamin- och kortisontabletter om din läkare har förskrivit dessa. Antihistamintabletterna lindrar nässelutslag, klåda och irritation.

Kortison kan minska risken för reaktioner som kan uppstå flera timmar efter kontakt med allergenet.

Vem har risk för anafylaxi?

En person som en gång drabbats av anafylaxi – oavsett orsak – riskerar även i framtiden att få en allvarlig reaktion. Om du har haft en anafylaktisk reaktion – även en lättare – bör du kontakta din läkare för en utredning.

Om reaktionen beror på jordnötter, nötter, skaldjur eller fisk ska den inte ignoreras även om den är lindrig. Detta gäller också för vissa läkemedel, insektsstick eller latex. Din läkare ger dig viktig information och förskriver de läkemedel som du behöver.

Förbered dig

Försäkra dig om att du förstår läkarens instruktioner. Om du har fått en adrenalinpenna, läs instruktionen noggrant så att du vet hur du ska göra injektionen. På internet hittar du också instruktionsfilm och du kan beställa träningspennor (utan nål och adrenalin).

Berätta för dina vänner, kollegor, lärare m m att du har risk att få anafylaxi. Visa hur man använder din adrenalinpenna. Berätta vad de ska göra i en akut situation om du själv inte kan ta din injektion och att de ska ringa efter en ambulans.

Bär alltid med dig din akutmedicin när det finns risk för att du utsätts för ämnen som du är allergisk mot.

När du får en anafylaxi