Rekommenderad dos

Dosen bestäms av läkaren, som kommer att anpassa den individuellt för dig till exempel beroende på din kroppsvikt.

Vuxna

Barn och ungdomar

Emerade 500 mikrogram rekommenderas inte för användning till barn.

Barn:

Ungdomar som väger mer än 30 kg: Dosrekommendationerna för vuxna patienter ska följas.

Om Emerade adrenalinpenna