Emerade adrenalinpenna

Viktig information till patient och användare

MAH betonar behovet av att följa befintlig förvaringsrekommendation, d.v.s att pennan förvaras vid temperaturer under 25°C och inte vid frysningstemperaturer. Att utsätta Emerade för höga temperaturer ökar risken för att pennan inte aktiveras.

Om din Emerade har utsatts för höga temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, vänligen kontakta din läkare och be om ett recept för en ny penna.

MAH understryker också vikten av att alltid ha med dig två Emerade.