Nållängden är avgörande

Det har framförts att kompression och utsprutning hos adrenalinpennor skulle kunna få injektion att nå längre än nålen.10

Teorin är missvisande. Om adrenalin injiceras i fettvävnad, förhindrar bindväven (fascia lata) adrenalinet att nå muskeln. IM-injektion sker endast då nålspetsen passerar bindväven och når muskeln.13

Forskarna drar slutsatsen "Where the STMD (skin to muscle distance) is thicker, as in obese patients, intramuscular injection may not be achieved and either a more distal location, or use of an autoinjector with a longer needle length (Emerade) might be considered."

injection of adrenaline in fat and muscle

Till vänster är nålen för kort och injektionen sker i fettvävnaden. Bindväven förhindrar att adrenalinet når muskeln. Till höger har nålen passerat bindväven och injektionen sker intramuskulärt. Injektionen gjord i grislår.13 (Bild med tillstånd av Dr. Richard Pumphrey).

Tillbaka