Information endast för vårdpersonal.

Nästa generations adrenalinpenna vid anafylaxi

Ger helt enkelt rätt dos på rätt ställe

Emerades utvecklingsgrupp har 15 års erfarenhet av adrenalinpennor. Genom åren har allergispecialister framfört behov av en adrenalinpenna som minskar risken att den används fel, en längre nål som ger IM-injektion hos fler patienter och en högre dos.

Vi antog utmaningen. Vi analyserade mer än 500 studier. Vi utförde 100-tals tester för att hitta en användarvänlig design och konsulterade specialister om den optimala nållängden. Kunskapen vi samlade använde vi för att ta fram den nya generationens adrenalinpenna.

Efter 6 års utvecklingsarbete är vi stolta att presentera Emerade – utvecklad och tillverkad i Sverige.

Emerade - utvecklad utifrån specialisternas insikter:

 • Högre dos: 500 µg för patienter över 60 kg uppfyller SFFAs rekommendation.
 • Enklast att använda
 • Längst nål ger IM-injektion för fler patienter.

Emerade är Sveriges mest förskrivna penna (08/2017) och Sveriges mest rekommenderade penna.

Alla landsting rekommenderar Emerade*:

Kloka listan i Stockholm
Västra Götaland
Skånelistan
Blekinge
Halland
Kalmar

Kronoberg
Östergötland
Sörmland
Västmanland
Uppsala
Gävleborg

Värmland
Örebro
Dalarna (barnlista)
Jämtland
Västernorrland
Västerbotten

*Norrbotten, Jönköping och Gotland har inte anafylaxi på sin rekommendationslista.

Finns på apoteken i 150, 300 och 500µg i enkel och dubbelpack.

Beställ gratis träningspennor och broschyrer

Högre dos för vuxna

Många vuxna patienter får samma adrenalindos, 300 mikrogram, som barn. Den dosen kan vara för låg för vuxna och professor Simons menar att "0.3 mg dose is too low for children weighing more than 30 kg and for teens and adults."1

För patienter över 60 kg föreslår Svenska Föreningen för Allergologi 500 mikrogram (sidan 22).

Emerade är den enda adrenalinpennan med 150, 300 och den högre 500 mikrogram dosen.

Intuitiv och enklast att använda

Det är livsviktigt att din patient instinktivt vet hur hon använder sin adrenalinpenna.

Steg 1

Ta bort nålskyddet

Steg 2

Tryck mot låret och ett klick hörs. Håll i 5 sekunder. Massera injektionsstället. Ring 112.

Alla använde Emerade rätt

I en simulerad nödsituation använde 100% av testpersonerna Emerade rätt, utan föregående träning. Bara 64% av testpersonerna använde Jext rätt och för Epipen endast 33%.14

Emerade®100%
Jext®64%
EpiPen®33%
Injicerade rätt

Forskaren Dr Knibbs säger “Emerades design visade sig vara mer intuitiv och lättare att använda än Jext och Epipen.” 14

Bara ett nålutstick

En design som känns naturlig: Nålskyddet tas bort från nåländen och patienten ser ett tydligt hål. Det finns inget förvillande hål i bakänden. Patienten förstår direkt var nålen kommer ut.

Därför är produktdesign viktigt: Vissa andra autoinjektorer är designade som upp- och nedvända kulspetspennor.

Fler patienter får IM-injektion med en längre nål

Intramuskulär injektion ger 4 gånger snabbare adrenalineffekt än subkutan2,3,4 och injektionsdjupet är därför viktigt. Riktlinjer rekommenderar 25 mm nål för alla åldrar för IM-injektion, 16 mm för små barn.5

Kort nål ett problem för kvinnor och barn

Epipen och Jext nålar är 13-16 mm och patienter riskerar att få subkutan injektion.6-9, 12, 16, 17

Upp till 61% av barnen över 30 kg7 och upp till 54% av kvinnorna9 riskerar att få injektion i fettvävnaden istället för muskeln.

Hobbins et al menar att "Jext and EpiPens have insufficient needle length to administer IM adrenaline to vastus lateralis in 68% of our patient group".12

Längst nål för djupare injektion

Nållängden är avgörande för en intramuskulär injektion och nålspetsen måste nå muskeln.13

Emerade har den längsta nålen: 23 mm för 500 och 300 µg, 16 mm för 150 µg18. Den längre nålen ger en djupare injektion13 och ökar möjligheten för en IM-injektion hos fler patienter.

Samband mellan hud-till-muskel-avstånd (STDM), BMI och kön

Den horisontella linjen visar en adrenalinpenna med 15 mm nål. Testpersonerna över linjen riskerar att få en subkutan injektion.12 Med en 23 mm nål skulle fler patienter få en IM injektion.

Den mest omtyckta adrenalinpennan

I en studie med 90 personer föredrog 74,4% Emerade jämfört med 5,6% för Jext och 4,4 % för EpiPen. Emerade ansågs ha den bästa och tydligaste instruktionen, vara enklast att använda och den adrenalinpennan som flest personer skulle vilja ha med sig.15

Emerade mest omtyckt

Emerade®
74,4%
Jext®
5,6%
EpiPen®
4,4%
Mest omtyckt

Snabb och enkel träning

Din patient lär sig Emerade med en 30 sekunders träningsvideo. Träningspenna för utbildning kan beställas. Den fungerar som Emerade, förutom att man inte hör något klick vid aktivering.

Beställ gratis träningspennor, fodral och broschyrer


Ring oss om du har frågor: 018-25 85 30


Bipacksedel, produktresumé och biverkningar på fass.se.

Produkt: Emerade

Styrka Patientgrupp Pris
150 µg/dos barn 15-30 kg 394 kr
300 µg/dos barn och ungdomar över 30 kg 394 kr
500 µg/dos vuxna och ungdomar (ej till barn) 412 kr

Adrenalin. ATC-kod: C01CA24; Rx, Ff, Injektionsvätska i förfylld injektionspenna. Emerade är avsedd för akutbehandling av svåra allergiska reaktioner (anafylaxi) orsakade av födoämnen, läkemedel, insektsstick eller -bett och andra allergener samt även vid ansträngningsutlöst eller idiopatisk anafylaxi.

Referenser

 1. Simons, F.E.R. Anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol, 2010; 125:161-81.
 2. Simons, F.E. et al. World Allergy Organization Guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol, 2011; 127:587-593.
 3. Simons, F.E.R., Roberts, J.R., Gu, X., and Simons, K.J., Epinephrine absorption in children with a history of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol, 1998. 101: p. 33-7.
 4. Simons, F.E.R., Gu, X., and Simons, K.J.,Epinephrine absorption in adults: Intramuscular versus subcutaneous injection. J Allergy Clin Immunol, 2001. 108: p. 871-3.
 5. Resuscitation Council (UK). Emergency treatment of anaphylactic reactions. Guidelines for healthcare providers. London, 2008, 50pp.
 6. Stecher, D., Bulloch, B., Sales, J., Schaefer, C., and Keahey, L. , Epinephrine auto-injectors: Is needle length adequate for delivery of epinephrine intramuscularly? Pediatrics, 2009. 124: p. 65-70.
 7. Bewick, D.C., Wright, N.B., Pumphrey, R.S., Arkwright, P.D. Anatomic and anthropometric determinants of intramuscular versus subcutaneous administration in children with epinephrine autoinjectors. J Allergy Clin Immunol Pract, 2013; 1:692-4.
 8. Song, T.T., Nelson, M.R., Chang, J.H., Engler, R.J.M., and Chowdhury, B.A., Adequacy of the epinephrine autoinjector needle length in delivering epinephrine to the intramuscular tissues. Ann Allergy Asthma Immunol, 2005. 94: p. 539-42.
 9. Bhalla, M.C., Gable, B.D., Frey, J.A., Reichenbach, M.R., Wilber, S.T. Predictors of epinephrine autoinjector needle length inadequacy. Am J Emerg Med, 2013;31(12):1671-6
 10. Song, T.T., Merrill, N.L., Cole, J.W. Delivery depth of epinephrine by auto-injector into the subcutaneous tissue of pig. Ann Allergy Asthma Immunol, 2013; 111:143-5.
 11. Pumphrey R.S. Do ’EpiPens’ save lives? Meet the Expert 16 , EAACI 2011.
 12. Hobbins S, Johnstone J, O’Hickey S. Subcutaneous tissue precludes intramuscular injection in the majority of patients prescribed epinephrine auto injectors, EAACI 2014, p 698YY.
 13. Diacono, D. et al. The deep fascia of the thigh forms an impenetrable barrier to fluid injected subcutaneously by autoinjectors. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015; 3:297-9.
 14. Knibb, R.C., Morton, K. Accuracy in use of adrenaline auto-injectors in a simulated emergency situation: a comparison of JEXT, EpiPen and Emerade. Clin Trans Allergy, 2015; 5(Suppl3):O5
 15. Knibb, R., Morton, K. Preference for adrenalin auto-injector for use in an emergency situation by non-allergic adults: A comparison of Jext, EpiPen, Emerade and Auvi-Q. BSACI Annual Meeting 2014.
 16. Epipen produktresumé
 17. Jext produktresumé
 18. Emerade produktresumé

Varumärket EpiPen® ägs av Mylan Inc. och Jext® ägs ALK-Abello. Företagen stödjer inte produkten på den här sidan.

Information endast för vårdpersonal.

Jag är vårdpersonal

Jag är allmänhet