Därför är produktdesign viktigt

Vissa andra autoinjektorer är designade som upp- och nedvända kulspetspennor. Änden där nålen kommer ut kan misstas vara en aktiveringsknapp.1 I bakänden finns dessutom ett hål som kan misstas att vara nåländen. Patienterna vänder sin autoinjektor fel och injicerar nålen i tummen2-3

I en engelsk studie fick testpersonerna ingående träning på EpiPen (version 1) och vid en uppföljning ett år senare vände 14% av användarna Epipen fel (8 av 59). Forskarna drar slutsatsen att “EpiPen use under stressful conditions carries a significant risk of digital injection”.4

Utbildning och träning är viktigt. Träning kan dock inte kompensera för en vilseledande produktdesign.5

< tillbaka till "Varför Emerade"


Ingenjör L.L. Gosbee förklarar: ”Varje gång hade patienterna en benägenhet att trycka på toppen av autoinjektorn, som man gör med en kulspetspenna. De gör det instinktivt även om de har tränat innan. Jag försöker att påminna dem: ’Den fungerar inte som en kulspetspenna’.” 5

Referenser

  1. Madsen, P.L., Matsson, N., Some auto-injection pens are counterintuitive. BMJ, 2009. 338: p. b1303.
  2. Simons, F.E.R., Lieberman, P.L., Read, E.J., and Edwards, E.S., Hazards of unintentional injection of epinephrine from autoinjectors: a systematic review. Ann Allergy Asthma Immunol, 2009. 102: p. 282-7.
  3. Simons FE, Edwards ES, Read EJ Jr et al. Voluntarily reported unintentional injections from epinephrine auto-injectors. J Allergy Clin Immunol 2010;125(2):419–423.
  4. Umasunthar, T. et al. Patient´s ability to treat anaphylaxis using adrenaline autoinjectors: a randomized controlled trial. Allergy, 2015; 70:855-63.
  5. Gosbee, L.L., Nuts! I can’t figure out how to use my life-saving epinephrine auto-injector! Jt Comm J Qual Saf., 2004. 30(4): p. 220-3.