Korrekt användning av adrenalinpennor i en simulerad nödsituation: en jämförelse mellan Jext, Epipen och Emerade

Knibb, R. and Morton, K. Accuracy in use of adrenalin auto-injectors in a simulated emergency situation: a comparison of JEXT, EpiPen and Emerade. Clinical and Translational Allergy 2015 5(Suppl 3):O5.

Emerade

Jext

Epipen

Inte skalenligt.

Korrekt användning av en adrenalinpenna är livsavgörande i en nödsituation där en person har fått en anafylaxi. Studier visar att nästan hälften av otränade personer inte kan använda en träningspenna för en adrenalinpenna korrekt efter instruktion. Emerade är en adrenalinpenna med en annan design och med bilder som visar hur den ska användas.

Studien syftade till att utvärdera intuitivitet och korrekt användning hos JEXT, EpiPen och Emerade hos otränade, icke-allergiska deltagare, i en simulerad nödsituation.

Deltagarna (n = 90 vuxna) fick slumpmässigt använda JEXT, EpiPen eller Emerade. Ett simulerat scenario med en levande patient som spelade medvetslös efter att ha ätit något som han var allergisk emot; en ambulanssiren tjöt under hela tiden.

Deltagarna ombads att ge personen en injektion av adrenalin i benet, med hjälp av en träningspenna utan instruktioner på. De blev sedan ombedda att ge en andra injektion med en penna med samma konstruktion med instruktioner. Simuleringen bedömdes av forskaren och spelades in på video; deltagarna intervjuades om sina erfarenheter.

Ingen deltagare som använde EpiPen lyckades ge sin patient adrenalin korrekt när de inte hade en instruktion att gå efter, jämfört med 7% för de som använde Jext och 77% för Emerade (p<0.001).

Efter att ha läst instruktionerna, lyckades signifikant fler deltagare som använde Emerade (100%), ge sina patienter adrenalin korrekt; jämfört med JEXT (64%) eller EpiPen (33%), p<0.001.

Deltagarna behövde också signifikant kortare tid att administrera adrenalin med Emerade (medelvärde = 14,73 sekunder), jämfört med JEXT (29.21) eller EpiPen (33,72).

Instruktionerna på JEXT och EpiPen var förvirrande och skummades igenom av deltagarna, alltså missade de viktig information. Emerade rapporterades vara enkel att använda både med och utan instruktioner och bilderna var lätta att följa.

Emerade är en intuitiv adrenalinpenna som är enkel att använda jämfört med JEXT eller EpiPen. I den simulerade nödsituationen hade deltagarna svårt att läsa och agera på skriftliga instruktioner. Detta kommer sannolikt att vara mer uttalat i en verklig nödsituation där en adrenalinpenna kan komma att användas av någon med liten eller ingen övning. Instruktioner på adrenalinpennor behöver förenklas med en mindre komplicerade design.

(Fetstil har lagts till originaltexten för att underlätta läsningen.)

Läs mer

Emerade adrenalinpenna

Fler artiklar om anafylaxi och adrenalinpennor.

Få de senast artiklarna om anafylaxi: Anmäl dig till nyhetsbrevet om anafylaxi.